Oferowane w sklepie SZAFYRACK.PL szafy serwerowe i teleinformatyczne, urządząnia oraz akcesoria spełniają wszystkie normy zgodności i bezpieczeństwa wymagane w europejskich warunkach. Poszczególne znaki jakości podane są na karcie każdego z produktów pod jego opisem.

Znaki jakości i zgodności

UL - to organizacja o międzynarodowym zasięgu działająca niezależnie w ramach badań zgodności i bezpieczeństwa produktów i urządzeń przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, infrastrukturalnych a nawet domowych.
ISO 9001:2008 - System zarządzania jakością - światowy wzorzec dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości, przyznawany przez renomowany ośrodek certyfikujący jakim jest TUV Rheinland zapewnia o jakości urządzeń.

CE Deklaracja zgodności - bezpieczeństwo wyrobów na rynkach europejskich. Oznakowanie CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem. Pozytywny wynik oceny jest podstawą do wystawienia Certyfikatu Weryfikacji Deklaracji Zgodności TÜV Rheinland

RoHS -  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodność z certyfikatem świadczy o spełnianiu norm bezpieczeństwa i ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych, zapenia również o odpowiednim zarządzaniu jakością przez producenta urządzeń.